Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γενική Διεύθυνση: 23811200
Tαμείο και πιστοποιητικά μεταβιβάσεων: 23811204
Λογιστήριο: 23811202
Τεχνικές πληροφορίες και Συνδέσεις υποστατικών: 23811206
Για έκτακτα περιστατικά σε μη εργάσιμες ώρες όπως αποφράξεις, ζημιές, διαρροές ή άλλα σοβαρά θέματα: 99596744

Κεντρικά Γραφεία

Διεύθυνση: Αντώνη Παπαδοπούλλου 13, Τ.Θ. 33515
Τηλέφωνο: +357 23 811200
Τηλεμοιότυπο: +357 23 811201
Ηλ. Ταχυδρομείο: paralimni.sewerage@cytanet.com.cy

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γιαννάκης Κοιτάζος Αν. Γενικός Διευθυντής ksapa@cytanet.com.cy 23811207
Διοίκηση - Αρχείο
Ελενα Χατζηρακλέους Β. Γραμματειακός Λειτουργός Psb.elena@cytanet.com.cy 23811835
Άννα Παπέττα Β. Γραμματειακός Λειτουργός Paralimni.sewerage@cytanet.com.cy 23811200
23811207
Οικονομικές Υπηρεσίες
Δέσπω Πυρίλλη Β. Γραμματειακός Λειτουργός Psb.dpirilli@cytanet.com.cy 23811202
Βασιλική Μουλαζίμη Β. Γραμματειακός Λειτουργός   23811203
Ταμείο
Μαρία Χαμπή Πογιατζιή Β. Γραμματειακός Λειτουργός   23811204
Τεχνικές Υπηρεσίες
Ανδρέας Σέπος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Psb.sepos@cytanet.com.cy 23811205
Σωκράτης Χαρή Εκτελεστικός Μηχανικός Psb.schari@cytanet.com.cy 23811206