Εισηγήσεις Δημοτών

Οι εισηγήσεις σας για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου είναι ευπρόσδεκτες και θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από τη διεύθυνση του οργανισμού.

Μπορείτε να στείλετε τις εισηγήσεις σας ηλεκτρονικά στο info@psb.org.cy, με φαξ στο 23811201 ή τηλεφωνικώς στο 23811200.