21/12/2018
Υπενθύμιση για τα αποχετευτικά τέλη 2017

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των ορίων του Συμβουλίου, ότι τα οφειλόμενα τέλη για το έτος 2017 πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σε περίπτωση που παραμένουν οφειλόμενα τέλη μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10%.