11/09/2014
Ανακοίνωση για πληρωμή με δόσεις

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (ΣΑΠ), μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του  για διευκόλυνση του κοινού στην πληρωμή των ετήσιων λογαριασμών, ανακοινώνει ότι εφαρμόζει την πρακτική είσπραξης από τα ταμεία του, με δόσεις, οποιουδήποτε ποσού υπό την προϋπόθεση ότι τα τέλη θα εξοφλούνται πριν την καθορισμένη τελευταία ημερομηνία πληρωμής.  Η επιβάρυνση σε περίπτωση μη εξοφλημένων λογαριασμών θα επιβάλλεται μόνο επί του υπόλοιπου ποσού που εκκρεμεί.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας  που ενδιαφέρονται να  εφαρμόσουν την πιο πάνω πρακτική να επισκεφτούν τα ταμεία του Συμβουλίου, Αντώνη Παπαδοπούλου 13, Παραλίμνι (έναντι Δημαρχείου Παραλιμνίου),  για την πρώτη πληρωμή και τον καθορισμό των δόσεων.  Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΣΑΠ στο  τηλ. 23811202.