22/05/2020
Πρόγραμμα παροχής ανακυκλωμένου νερού

Παρoχή ανακυκλωμένου νερού (αποχετευτικού) 3 φopές την εβδoμάδα. To Σ.Α.Π. Παραλιμνίου πληροφορεί το κοινό ότι λόγω της μειωμένης παραγωγής ανακυκλωμένου νερού, αποφάσισε όπως από σήμερα Πέμπτη 21/5/20 τεθεί σε εφαρμογή η παροχή ανακ. νερού 3 φορές την εβδομάδα. Το κοινό καλείται να αποτείνεται στα γραφεία του Σ.Α.Π. για να ενημερωθεί για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής ανακυκλωμένου νερού. Επίσης το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεχτικό στη χρήση.

» Πρόγραμμα