12/08/2019
Κλειστοί Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

Ο Δήμος Παραλιμνίου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου πληροφορούν το κοινό, ότι τα γραφεία τους δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019.

Η υπηρεσία σκυβάλων, η ανακύκλωση και το πράσινο σημείο θα εργασθούν κανονικά.

Για τυχόν προβλήματα επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 99605395 (Δήμος), 99596744 (Αποχετευτικό).