27/12/2017
Υπενθύμιση για τα τέλη 2016

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των ορίων του Συμβουλίου, ότι τα οφειλόμενα τέλη για το έτος 2016 πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2018. Σε περίπτωση που παραμένουν οφειλόμενα τέλη μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10%.