25/09/2017
Ενημέρωση για τα τέλη ΣΑΠ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (ΣΑΠ), εφαρμόζοντας την τροποποίηση Ν35(Ι)/2017 στην περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσία και την αντίστοιχη τροποποίηση στους περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 120/2017) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιβάλλει τα τέλη του από το έτος φορολογίας 2017 και μετά με βάση τις εκτιμημένες αξίες των ακινήτων κατά την 1.1.2013.

Οι αξίες αυτές έχουν υπολογιστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και είναι οι μόνες αξίες επί των οποίων το Συμβούλιο δύναται, με βάση τη Νομοθεσία, να επιβάλλει τέλη αποχέτευσης.  

Λόγω των πιο πάνω αλλαγών, οι συντελεστές της φορολογίας έχουν διαφοροποιηθεί ως ακολούθως:

Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

  • ποσοστό 0,80‰ (80 σεντ για κάθε €1000) για τις οικοδομές σε αντικατάσταση του συντελεστή χρέωσης 5‰ (€5 για κάθε €1000), που ίσχυε μέχρι το 2016 και υπολογίζετο επί της εκτιμημένης αξίας 1/1/1980.
  • ποσοστό 0,20‰ (20 σεντ για κάθε €1000) για χωράφια σε αντικατάσταση του συντελεστή χρέωσης 5‰ (€5 για κάθε €1000), που ίσχυε μέχρι το 2016 και υπολογίζετο επί της εκτιμημένης αξίας 1/1/1980.
  • ποσοστό 0,90‰ (90 σεντ για κάθε €1000) για τα ξενοδοχεία σε αντικατάσταση του συντελεστή χρέωσης 6‰ (€6 για κάθε €1000), που ίσχυε μέχρι το 2016 και υπολογίζετο επί της εκτιμημένης αξίας 1/1/1980.

Β.  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

  • ποσοστό 1,10‰ (€1,10 σεντ για κάθε €1000) για τις οικοδομές σε αντικατάσταση του συντελεστή χρέωσης 7‰ (€7 για κάθε €1000), που ίσχυε μέχρι το 2016 και υπολογίζετο επί της εκτιμημένης αξίας 1/1/1980.
  • ποσοστό 0,15‰ (15 σεντ για κάθε €1000) για χωράφια σε αντικατάσταση του συντελεστή χρέωσης 5‰ (€5 για κάθε €1000), που ίσχυε μέχρι το 2016 και υπολογίζετο επί της εκτιμημένης αξίας 1/1/1980.
  • ποσοστό 1,35‰ (1,35 σεντ για κάθε €1000) για τα ξενοδοχεία σε αντικατάσταση του συντελεστή χρέωσης 8,5‰ (€8,50 για κάθε €1000), που ίσχυε μέχρι το 2016 και υπολογίζετο επί της εκτιμημένης αξίας 1/1/1980.

Σημειώνεται ότι οι νέοι συντελεστές έτυχαν μελέτης και έγκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η μείωση των συντελεστών φορολογίας κρίθηκε αναγκαία καθότι οι νέες εκτιμημένες αξίες κατά την 1/1/2013 είναι αρκετά αυξημένες σε σχέση με τις εκτιμημένες αξίες κατά την 1/1/1980.

  • Υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τεμαχίων εντός των ορίων του ΣΑΠ, τα οποία είχαν σωστές εκτιμήσεις σε αξίες 1/1/1980, θα έχουν μείωση στα αποχετευτικά τέλη που θα επιβληθούν με τους νέους συντελεστές χρέωσης με βάση τις εκτιμημένες αξίες 1/1/2013.
  • Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένα τέλη, θα είναι αυτοί που οι εκτιμήσεις των περιουσιών τους με βάση τις εκτιμήσεις 1/1/1980 δεν αντιπροσώπευαν τις πραγματικές τους αξίες και/ή τα ακίνητα τους έχουν υποστεί μεταβολές τόσο σε θέματα κτιρίων όσο και σε θέματα πολεοδομικής ζώνης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις  επί των εκτιμήσεων της 1/1/2013 θα πρέπει να αποτείνονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Επαρχίας Αμμοχώστου.