01/03/2016
Επιβολή τέλους χρήσης σε όσες οικοδομές δεν συνδέθηκαν με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα - Τροποποιητικός Νόμος 158(1/2013)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.