15/07/2015
Πληρωμή αποχετευτικών τελών

Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015.